ผู้เชียวชาญและนวัตรกรรมชาวบ้าน


ชื่อ :นาย ศรพิชัย พันธ์ปัญญากรกุล
ที่อยู่ :ห้วยกระทิง พระธาตุ แม่ระมาด ตาก 63140
หมายเลขโทรศัพท์ :097-9349301
ผลิตภัณฑ์/ผลผลิต :