ผู้เชียวชาญและนวัตรกรรมชาวบ้าน


ชื่อ :นาย พะกุ่ยแฮ วงศ์พฤกษาสกุล
ที่อยู่ :แม่อมยะ ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก 63150
หมายเลขโทรศัพท์ :
ผลิตภัณฑ์/ผลผลิต :